Wirtualna Brama

NIEZAWODNA AUTOMATYZACJA


WIRTUALNA BRAMA


Minimalizacja kosztów pracy ludzkiej niesie ze sobą minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia błędów. System informatyczny zapewnia bezawaryjną i niezależną od człowieka obsługę. Wirtualna brama pozwala na wcześniejszą awizację gości oraz pracowników firm zewnętrznych. Na podstawie podanych informacji może udzielać lub odmawiać pozwolenia, powiadamiać o koniecznych do wykonania czynnościach i wreszcie wydawać odpowiednie karty dostępowe z zakodowanymi informacjami o posiadaczu. Integracja rozwiązania z systemem kontroli dostępu pozwala na bezobsługowe zarządzanie i kontrolę ruchu w obiekcie.

Funkcjonalność:

 zarządzanie wizytami samochodów

 intuicyjny interfejs aplikacji

 automatyczne potwierdzenia wizyt i udzielanie zezwoleń wjazdu na teren 

 powiadamianie o awizacji przy użyciu wiadomości SMS oraz mail

 weryfikacja oczekujących gości przy użyciu nr tablicy rejestracyjnej

 panel dostępu dla wielu podmiotów w ramach jednego systemu (np. najemcy obiektu)

 programowanie i wydawanie kart kontroli dostępu


Możliwość rozszerzenia integracji o:

 system wirtualnej recepji 

 system szkoleń BHP

 aplikację wayfinder

 aplikację ContactorRealizacje:

 biura
 fabryki
banki

 szpitale
hotele

 centra konferencyjne